با رویت هلال ماه مبارک رمضان "پنجشنبه" اول ماه مبارک رمضان است.

Leave a comment

3 × دو =