نشست هم اندیشی رؤسای مجامع سازمان های مردم نهاد (سمن) سراسر کشور و جوانان احزاب و تشکل ها، با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز به کار کرد.

Leave a comment

طراحی سایت