بيست و نهمين جشنواره ملي قدرداني از كارگران گروه هاي كار و واحدهاي كار نمونه، با حضور رئيس جمهور در سالن اجلاس سران آغاز شد.

Leave a comment

طراحی سایت