سیزدهمین دوره جشنواره خلاقیت های علمی پژوهشی لکوکاپ شریف با هدف شناسایی خلاقیت و استعداد دانش آموزان در جهت کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

Leave a comment

طراحی سایت