در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر، تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با حضور دو نماینده مجلس شورای اسلامی بررسی شد. در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر، تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با حضور دو نماینده بررسی شد.

Leave a comment

طراحی سایت