سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور گفت: 18 هزار و 207 نفر در دستگاه هاي اجرايي استخدام خواهند شد.

Leave a comment

8 + 15 =

طراحی سایت