استاندار کرمانشاه با بیان اینکه 110 فقره وام تا کنون امحا شده است از امحال تمامی وامها تا 10 روز دیگر خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت