پزشکان سوری اعلام کردند: در پی حمله شیمیایی ادعایی به دوما، هیچ موردی با نشانه های مسمومیت مشاهده نکرده اند.

Leave a comment

طراحی سایت