توهین علنی ولیعهد سعودی به فلسطینیان : یا « معامله قرن » را قبول کنید یا خفه شوید!

Leave a comment

طراحی سایت