مدیر عامل شرکت ملی نفت خیز جنوب: نتیجه عقد قرارداد با کنسرسیوم پرگس تولید 655 میلیون بشکه نفت طی 10 سال آینده است.

Leave a comment

بیست − 11 =

طراحی سایت