آمارها نشان می دهد که بومی سازی دانش نوین تولید پروبیوتیک ها در ایران موجب کاهش 80 درصد واردات این محصولات شده است.

Leave a comment

طراحی سایت