به گفته سخنگوی بانک مرکزی حدود 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده که 799 هزار قطعه از امروز تحویل خریداران می شود.

Leave a comment

طراحی سایت