رئیس جمهور آمریکا از احتمال لغو و یا تعویق دیدار برنامه ریزی شده خود با رهبر کره شمالی خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت