برخلاف اصرار برخی از سیاسیون و رسانه های وابسته به آنها، تلگرام و اصولا شبکه های اجتماعی، چالش و دغدغه اصلی اکثریت مردم نیست.

Leave a comment

طراحی سایت