برخی کاربران دارنده تلگرام نسخه قدیمی (و نه ایکس) وصل شده‌اند.

Leave a comment

طراحی سایت