با تداوم روند خشک شدن دریاچه ارومیه، تلاش برای مهار ریزگردهای ناشی از نمک های به جا مانده در کف دریاچه افزایش یافته است.

Leave a comment

طراحی سایت