نیروهای امنیتی فرانسه ملاقات با مجروحان سرکوب خونین تظاهرات کارگران پاریس را ممنوع کردند.

Leave a comment

طراحی سایت