سخنگوی دولت با اشاره به جلسه دیروز هیئت وزیران، از تصویب برنامه پیشنهادی کارگروه ملی آب به میزان 1600 میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی و تأمین آب شرب امسال خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت