وزیر کشور لبنان اعلام کرد 67 نفر از 128 نماینده لبنانی راه یافته به مجلس این کشور از حزب الله لبنان و جریان حامی مقاومت هستند.

Leave a comment

طراحی سایت