وزیر اقتصاد از افزایش میزان صادرات نسبت به واردات کشور در اردیبهشت ماه از حیث وزنی و ریالی خبر داد.

Leave a comment

هفده − 6 =

طراحی سایت