بارش ها در استان های لرستان، شرق ایلام، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب فارس، شمال خوزستان، قزوین، البرز و تهران شدت بیشتری دارد.

Leave a comment

طراحی سایت