رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص حدود ۵ میلیارد دلار ارز برای مصارف مورد نیاز خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت