بورس تهران،در معاملات امروز، شاهد انتشار ۸ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات بود که به عنوان بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه ثبت شد.

Leave a comment

طراحی سایت