بانک مرکزی با تخصیص سالانه 2500میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام موافقت کرده است.

Leave a comment

1 × 5 =

طراحی سایت