رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:اگر برای تغییر و تحولات نرخ ارز چاره اندیشی نشود می تواند تمام داشته های سالهای اخیر را از بین ببرد.

Leave a comment

طراحی سایت