یک جامعه‌شناس گفت: تا 32 سال آینده متوسط سن جامعه ما از پیرترین جوامع فعلی بالاتر خواهد بود و رشد جمعیت به صفر می رسد.

Leave a comment

سه × پنج =

طراحی سایت