تبلیغ و معرفی کالاهای باکیفیت ایرانی نقش مهمی در ترغیب افراد به استفاده و خرید کالاها و در نتیجه حمایت از تولید ملی دارد.

Leave a comment

طراحی سایت