رئیس جمهور ایران در دیدار با سفرای جدید لتونی، استونی و نپال به روابط دوستانه با کشورها تاکید کرد.

Leave a comment

13 + شش =

طراحی سایت