رئیس پلیس فتا: سال گذشته به 7 هزار و 525 زیرساخت کشور حمله سایبری شده است که آمریکا و چین با 50 درصد سهم بیشترین حملات را داشتند.

Leave a comment

طراحی سایت