بزرگترین کارخانه تولیدکننده کیسه خون غرب آسیا در منطقه وِیژه اقتصادی پیام البرز به بهره برداری رسید.

Leave a comment

1 × یک =

طراحی سایت