نمایشگاه نور و چراغانی در روستای کینگ لانگ در سیچوآن در جنوب غرب چین در حال برگزاری است.

Leave a comment

طراحی سایت