چینی ها بزرگ ترین رادیو تلسکوپ جهان را برای افزایش سه برابری دقت آن بروزرسانی می کنند.

Leave a comment

طراحی سایت