هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست رئیس جمهور، راهکارهای اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را با هدف احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد بررسی قرار داد.

Leave a comment

طراحی سایت