بروکسل امروز میزبان نشست وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران است.

Leave a comment

20 − نوزده =

طراحی سایت