بعد از برداشت گل محمدی در اصفهان ، فارس و خوزستان این روزها نوبت به کشاورزان خراسان شمالی رسیده تا محصول گل محمدی خود را برداشت کنند.

Leave a comment

سه × یک =

طراحی سایت