تمرین برای اجرای یک مراسم هرچند کوتاه در یگان تشریفات نه تنها آزمایشی نیست، بلکه امری کاملا جدی و همتراز اجرای اصلی است.

Leave a comment

طراحی سایت