در 48 ساعت گذشته 140 سارق که در قالب 32 باند اقدام به سرقت‌های پیچیده در پایتخت می‌کردند دستگیر شدند.

Leave a comment

طراحی سایت