سخنان وزیر خارجه درباره ضرورت عبور از مرحله حرف و عمل کردن اروپا به حرفهایی که این روزها در باره برجام و رابطه با ایران می زنند در رسانه های اروپایی از جمله فرانس 24، رویترزاسپوتنیک بازتاب داشت.

Leave a comment

طراحی سایت