تولیدکنندگان معتقدند مهمترین راهکار برای تولید کالای مناسب، شناسایی بازار هدف مناسب است.

Leave a comment

پانزده + 20 =

طراحی سایت