خودروهایی که سرموقع تحویل داده می شود اما به بازار سیاه… چرا برخی از خودرو های تولید داخل به قیمت مناسب و به موقع تحویل دلالاها می شود؟

Leave a comment

طراحی سایت