بارش شدید باران بهاری و تگرگ، فضای شهر سنندج را کاملا سفید پوش کرد.

Leave a comment

طراحی سایت