بارش شدید باران در زنجان سبب وقوع سیل در چند روستا شد. سیل به برخی پل ها و راه های منطقه خسارت جدی وارد کرد.

Leave a comment

طراحی سایت