با ورود سامانه جدید بارشی از نیمه غربی کشور، بارش های بهاری استان های آذربایجان غربی و شرقی، لرستان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان را فرا گرفت.

Leave a comment

طراحی سایت