سهام شرکت ایرفرانس در بورس فرانسه با بیش از 13 درصد کاهش مواجه شد.

Leave a comment

سیزده + 13 =

طراحی سایت