سهام شرکت ایرفرانس در بورس فرانسه با بیش از 13 درصد کاهش مواجه شد.

Leave a comment

طراحی سایت