ایران در حال حاضر تنها تولیدکننده واکسن در خاورمیانه است.

Leave a comment

9 − 1 =

طراحی سایت