ایران در حال حاضر تنها تولیدکننده واکسن در خاورمیانه است.

Leave a comment

دو + 8 =

طراحی سایت