ایران در حال حاضر تنها تولیدکننده واکسن در خاورمیانه است.

Leave a comment

طراحی سایت