شهرهای مختلف عراق از صبح امروز شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای برای تعیین سرنوشت 329 کرسی مجلس این کشور است .

Leave a comment

طراحی سایت