مراسم دومین دوره اهدای نشان عکس مطبوعاتی سال ایران با حضور عکاسان خبری در خانه هنرمندان تهران برگزار شد.

Leave a comment

13 − 6 =

طراحی سایت