۲ کلیه و کبد رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس دچار عارضه مرگ مغزی، به بیماران نیازمند اهدا شد.

Leave a comment

14 − چهار =

طراحی سایت