۲ کلیه و کبد رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس دچار عارضه مرگ مغزی، به بیماران نیازمند اهدا شد.

Leave a comment

5 × سه =

طراحی سایت