رئیس پلیس تهران بزرگ: در ۷۲ ساعته گذشته پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر طی عملیات گسترده‌ای در سطح تهران موفق به شناسایی و انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر در تهران شدند.

Leave a comment

طراحی سایت