رئیس پلیس تهران بزرگ: در ۷۲ ساعته گذشته پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر طی عملیات گسترده‌ای در سطح تهران موفق به شناسایی و انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر در تهران شدند.

Leave a comment

4 × 1 =

طراحی سایت