یک ساختمان چهار طبقه در منطقه پردیس اهواز به علت نشت و انفجار گاز منفجر شد.

Leave a comment

طراحی سایت